Pro pacienty

Rychlý kontakt

MEDIHOPE s.r.o.
Náchodská 2462/65a
Praha 9

Magnetická rezonance
vedoucí lékař:
prim. MUDr. Pavel Novák
M. MAJEROVÉ 972/2a
Prostějov
Po-Pá 7.00 – 22.00
So       7.00-14.00
Tel: 737 21 21 22
Mob: 736 624 376       

Magnetická rezonance
vedoucí lékař:
prim. MUDr. Boris Pauček, PhD.
HEYROVSKÉHO 547/1a
Olomouc
Po-Pá 7.00 – 22.00
So       7.00-14.00
Tel: 585 207 638
Mob: 737 532 232

Jednodenní chirurgie
vedoucí lékař:
MUDr. Zdeněk Dokládal
M. Majerové 794/2
Prostějov
Po-So 7.00 – 14.00
Tel: 582 302 970
Mob: 736 675 801  

Máte-li zájem nechat se vyšetřit magnetickou rezonancí nebo chcete se podrobit zákroku v režimu jednodenní chirurgie, prečtěte si prosím informace v príslušné sekci.

Magnetická rezonance (MR)

Vyšetření  objednávejte na tel: +420 737 212 122  PO – PÁ od 7:00 do 22:00

Stručný popis metody a vlastní příprava před vyšetřením

Princip vyšetřování pomocí MR
Vyšetření pomocí magnetické rezonance je založeno na vlastnostech tkání obsahující vodíkové ionty, které vystaveny působení silného homogenního magnetického pole. Za určitých podmínek vysílají různé signály, které jsou detekovány, měřeny a pomocí tzv. matematické Fourierovy transformace a vysoce výkonného počítače transformovány na obrazy. Toto je jen velmi zjednodušené přiblížení principu vyšetřování magnetickou rezonancí. Tento druh vyšetření je velice náročný na přístrojovou techniku a čas. MR vyšetření se v poslední době stává nezastupitelné pro diagnostiku ve většině klinických oborů, a tak strmě narůstají požadavky na tato vyšetření spolu s relativně delší vyšetřovací dobou a jsou příčinami dlouhých čekacích lhůt.

Kontraindikace
Překážkou vyšetření v silném magnetickém poli jsou ferromagnetické kovové předměty umístěny v lidském těle. Tyto kovy se vlivem magnetického pole v těle mohou pohybovat nebo zahřívat.

Absolutní kontraindikace k vyšetření magnetickou rezonancí je implantovaný kardiostimulátor, nebo i stav po jeho odstranění a feromagnetické svorky po operaci mozkových cév. Velmi závažná překážka je cizí feromagnetické těleso v oku – po úrazech – kdy může dojít působením silného elektromagnetického pole k závažnému poškození zraku. Přítomnost ostatních kovových předmětů implantovaných v těle (např. kloubní náhrady) a možnost vyšetření pomocí magnetické rezonance musí posoudit vyšetřující lékař – radiodiagnostik, který vede a je zodpovědný za průběh vyšetření.

Ve většině případů je překonatelná i klaustrofobie (strach z uzavřeného prostoru) – pacient leží v úzkém, prakticky uzavřeném „tunelu“ po delší dobu a je vystaven vysokému nepříjemnému hluku. Tento hluk se snažíme eliminovat nemagnetickými sluchátky, do kterých můžeme pouštět hudbu a zároveň prostřednictvím těchto sluchátek komunikujeme s pacientem. Léky aplikovanými před samotným vyšetřením se ve většině případů dá strach z uzavřeného prostoru eliminovat a vyšetření lze provést. Tito pacienti musí však mít doprovod – nesmí řídit v den vyšetření motorové vozidlo a musí být pod kontrolou doprovodu při cestě domů z vyšetření.

S pacientem je před vyšetřením vyplněn dotazník, který obsahuje údaje potřebné k posouzení, zda je schopen a za jakých podmínek podstoupit toto vyšetření.

Příprava na vyšetření
Není prakticky žádná. Je vhodné asi 2 hodiny před vyšetřením nejíst. Pít tak, aby pacient v žádném případě před vyšetřením neměl pocit žízně.
Poučení jak se chovat při vyšetření dostane pacient těsně před položením na vyšetřovací stůl od zdravotnického personálu.

Jednodenní chirurgie (JCH)

Zákroky objednávejte na:
Telefón: +420 582 302 970,
Mobil: +420 730 150 909 – telefony POUZE PRO JEDNODENNÍ CHIRURGII!!!

Otevírací doba:
PO – ST od 8:00 do 14:00, ČT 8.00 – 11:00!!!

V režimu jednodenní chirurgie poskytujeme péči v oborech:
1. Ortopedie
2. Gynekologie
3. Chirurgie
4. Maxilofaciální chirurgieA