PRO LÉKAŘE

Nabízíme Vám možnost využít zasílaní výsledků vyšetření magnetickou rezonancí přes EPACS.

Projekt ePACS buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Organizátorem a garantem projektu je Všeobecná fakultní nemocnice z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pro připojení je nutné nastavit ve vašem ZZ přístupové adresy:
PROSTĚJOV – http://www.epacs.cz/faces/pages/hcu-detail.xhtml?ae=pv.medihope.cz
OLOMOUC http://www.epacs.cz/faces/pages/hcu-detail.xhtml?ae=ol.medihope.cz


Máte-li zájem poslat vašeho klienta na vyšetrení magnetickou rezonancí nebo chcete, aby se podrobil zákroku v režimu jednodenní chirurgie, prečtete si prosím informace v príslušní sekci.

Magnetická rezonance (MR)

Obecné zásady:
1. Přesně a podrobně vyplněná žádanka, vede k podrobnějšímu a přesnějšímu MR vyšetření i jeho závěru!  

2. K MR vyšetření prosíme poslat s pacientem veškerou dostupnou předchozí rtg, CT a MR dokumentaci
(ne jen popisy) a výsledky z dosud provedených vyšetření

3. K MR vyšetření je nezbytně nutný naprostý klid pacienta po dobu vyšetření (20 ­ 40 min).

4.Přesný postup a způsob vyšetření (včetně aplikace kontrastní látky) stanoví vždy lékař pracoviště magnetické rezonance

Indikační seznam pro vyšetrení MR

Neurologie
Mozek (veškeré intrakraniální patologické procesy, intra- i extracerebrální)
– vrozené vývojové vady
– záněty
– nádory primární i metastázy
– poúrazové změny
– demyelinizační onemocnění, zejména RS!!, degenerativní onemocnění onemocnění cévní etiologie
– patologie mozkových tepen a žil – při podezření na uzávěr, stenózu či aneuryzma,..
– MRAG však nenahradí klasickou angiografii při hodnocení jemných cévních změn

Typy možných požadovaných vyšetření:
– MR vyšetření mozku, zadní jámy, hypofýzy
– MRAG intrakraniálního řečiště ( tepny nebo žíly)
– MRAG extrakraniálního řečiště ( předcházet má Dopplerovské vyšetření)

Páteř a mícha
veškeré intraspinální a spinální patologické procesy
– vrozené vývojové vady
– záněty
– nádory primární a metastázy ( intradurální, extradurální)
– úrazové a poúrazové změny
– demyelinizační ( RS!!) a degenerativní onemocnění
– onemocnění cévní etiologie

Typy možných požadovaných vyšetření:
– MR vyšetření C, Th, LS páteře ( vhodné je specifikovat etáž neurologického nálezu)
– MRAG spinálních tepen se neprovádí!

Oftalmologie
patolologické procesy intra- i extraokulární
– záněty
– nádory
– endokrinopatie
– degenerativní onemocnění

Typy možných požadovaných vyšetření:
– MR vyšetření orbity

ORL:
– patologické procesy v oblasti baze lební, kosti skalní (zejména měkkotkáňové), nazo-, oro-,      hypofaryngu, laryngu, slinných žláz,
vedlejších dutin nosních, atd.
– záněty
– nádory a uzlinové syndromy

Typy možných požadovaných vyšetření:
– MR vyšetření krku, VDN, orofaciální oblasti

Ortopedie:
patologické stavy muskuloskeletálního aparátu ( měkké tkáně i skelet)
– vrozené malformace
– záněty
– nádory primární i metastázy
– aseptické nekrózy dětí i dospělých
– úrazové a poúrazové změny
– degenerativní změny

Typy možných požadovaných vyšetření:
– MR vyšetření kloubu, kosti, či přesná specifikace oblasti ( a otázky)

Gynekologie:
patologické procesy v oblasti malé pánve ( dělohy a ovarií)
– zejména nádory (staging ca cervicis)
– skelet pánve – před a po aktinoterapii pro ca dělohy

Typy možných požadovaných vyšetření:
– MR vyšetření malé pánve ( specifikovat oblast zájmu)

Urologie:
patologické procesy v oblasti nadledvin, ledvin a mužských pohlavních orgánů
– vrozené vývojové vady
– záněty
– nádory (staging ca prostaty)

Typy možných požadovaných vyšetření:
– MR vyšetření ledvin, retroperitonea, prostaty a semenných váčků, skrota
– MR urografie

Chirurgie:
patologické stavy parenchymatózních orgánů dutiny břišní a retroperitonea, žlučových cest, hrudní a abdominální aorty, mediastina, hrudní stěny a bránice
– nádory ( zejména ložiskové procesy jater- diferenciální diagnostika hemangiomu,metastáz)
– nádory mediastina, hrudní stěny
– posouzení žlučových cest ( předcházet má sonografické vyšetření)
– aneuryzmata či stenózy velkých tepen

Typy možných požadovaných vyšetření:
– MR vyšetření jater, pankreatu
– MR cholangiografie
– MRAG hrudní aorty (kontrastní vyš.)
– MRAG abdominální aorty( kontrastní vyš.)
– MRAG renálních tepen ( kontrastní vyš.)
– MRAG končetinových tepen ( kontrastní vyš.)

Kardiologie:
patologické stavy srdce
– nádory ( zejména myxomy)a tromby
– strukturální změny po poruchách prokrvení myokardu
– posouzení anatomických změn (především arytmogenní dysplazie pravé komory)

Typy možných požadovaných vyšetření:
– MR vyšetření srdce bez posuzování viability (kontrastní vyš.)
– MR srdce s posuzováním viability (kontrastní vyš)

Mamologie:
patologické stavy prsů a podezření na ně
– vyšetření prsů s implantáty (nemožnost mamografie s kompresí)
– před léčbou (i chirurgickou) k vyloučení multifokálnosti při prokázaném nádoru prsu
– k vyloučení recidivy tumoru
– posuzování biologické povahy solidní léze (doplňková metoda s individuální indikací)

Typy možných požadovaných vyšetření:
– MR vyšetření prsů
– MR vyšetření prsu, (kontrastní vyš.- v jednom sezení jen jeden prs)

Konstraindikace v MR

Překážkou vyšetření v silném magnetickém poli jsou ferromagnetické kovové předměty umístěny v lidském těle. Tyto kovy se vlivem magnetického pole v těle mohou pohybovat nebo zahřívat.

Absolutní kontraindikace k vyšetření magnetickou rezonancí je implantovaný kardiostimulátor, nebo i stav po jeho odstranění a feromagnetické svorky po operaci mozkových cév. Velmi závažná překážka je cizí feromagnetické těleso v oku – po úrazech – kdy může dojít působením silného elektromagnetického pole k závažnému poškození zraku. Přítomnost ostatních kovových předmětů implantovaných v těle (např. kloubní náhrady) a možnost vyšetření pomocí magnetické rezonance musí posoudit vyšetřující lékař – radiodiagnostik, který vede a je zodpovědný za průběh vyšetření.

Ve většině případů je překonatelná i klaustrofobie (strach z uzavřeného prostoru) – pacient leží v úzkém, prakticky uzavřeném „tunelu“ po delší dobu a je vystaven vysokému nepříjemnému hluku. Tento hluk se snažíme eliminovat nemagnetickými sluchátky, do kterých můžeme pouštět hudbu a zároveň prostřednictvím těchto sluchátek komunikujeme s pacientem. Léky aplikovanými před samotným vyšetřením se ve většině případů dá strach z uzavřeného prostoru eliminovat a vyšetření lze provést. Tito pacienti musí však mít doprovod – nesmí řídit v den vyšetření motorové vozidlo a musí být pod kontrolou doprovodu při cestě domů z vyšetření.

S pacientem je před vyšetřením vyplněn dotazník, který obsahuje údaje potřebné k posouzení, zda je schopen a za jakých podmínek podstoupit toto vyšetření.

Jednodenní chirurgie (JCH)

V režimu jednodenní chirurgie poskytujeme péči v oborech:

Ortopedie
-diagnostická artroskopie včetně biopsie
-jednoduchá operační artroskopie
-složitá operační artroskopie
-rekonstrukční artroskopie složitá
-dekomprese fasciálního lože
 
Gynekologie

-hysteroskopie diagnostická
-operační hysteroskopie
-LSK lýze adhezí 1. stupně
-LSK sterilizace
-LSK salpingektomie
-LSK resekce cysty ovaria


Chirurgie

-operace kýly inquinální a femorální – dospělí, včetně inkarcerovaných
-operace recidivující kýly
-LSK hernioplastika
-vysoká ligatura venae saphenae magnae + stripping subfasciální ligatury vv.perforantes
-uzavření defektu kožním lalokem místním do 10cm2
-minimálně invazivní uretropexe k léčbe stressové inkontinence


Maxilofaciální chirurgie

Magnetická rezonance
Jednodenní
chirurgie
Ortopedie
Gynekologie
Maxilofaciální chirurgie

Magnetická rezonance PROSTĚJOV
vedoucí lékař:
prim. MUDr. Pavel Novák
M. MAJEROVÉ 972/2a
Prostějov
Po-Pá 7.00 – 22.00
So       7.00-14.00
Tel: 737 21 21 22
Mob: 736 624 376       

Magnetická rezonance OLOMOUC
vedoucí lékař:
prim. MUDr. Boris Pauček, PhD.
HEYROVSKÉHO 547/1a
Olomouc
Po-Pá 7.00 – 22.00
So       7.00-14.00
Tel: 585 207 638
Mob: 737 532 232

Jednodenní chirurgie
Zákroky objednávejte na tel: +420 582 302 970, +420 730 150 909 – telefony POUZE PRO JEDNODENNÍ CHIRURGII!!!
PO – ST od 8:00 do 14:00, ČT 8.00 – 11:00!!!

Ortopedie
-diagnostická artroskopie včetně biopsie
-jednoduchá operační artroskopie
-složitá operační artroskopie
-rekonstrukční artroskopie složitá
-dekomprese fasciálního lože

Gynekologie
-hysteroskopie diagnostická
-operační hysteroskopie
-LSK lýze adhezí 1. stupně
-LSK sterilizace
-LSK salpingektomie
-LSK resekce cysty ovaria

Maxilofaciální chirurgie
Doplnit text